Nierverwijdering via kijkoperatie (laparoscopische nefrectomie)

Nierverwijdering via kijkoperatie (laparoscopische nefrectomie)