COVID nieuws mei 2020

Tijdens de COVID pandemie hebben we noodgedwongen de urologische zorg aan moeten passen. Per patiënt is er een afweging gemaakt of fysieke aanwezigheid verantwoord en noodzakelijk was of dat de afspraak telefonisch kon plaatsvinden of uitgesteld kon worden.  Een groot deel van de afspraken heeft telefonisch plaatsgevonden maar helaas is ook een deel van de zorg is uitgesteld.

Sinds begin mei hervatten we de reguliere zorg in ons ziekenhuis weer voorzichtig. Nu de stroom patiënten met het coronavirus afneemt en onder controle is, is er weer meer ruimte om ook andere patiënten te helpen. De medisch specialisten bepalen in welke volgorde patiënten worden opgeroepen en of een afspraak telefonisch of op de polikliniek plaatsvindt. We zullen sommige spreekuren laten plaatsvinden in Voorburg, Ypenburg en Naaldwijk omdat daar meer ruimte in de wachtkamer is voor consulten. Dit proberen we tijdig met u te communiceren.

De huisartsen in de regio Delft, Westland en Oostland, en wij als ziekenhuis, merken dat mensen met niet-corona gerelateerde gezondheidsklachten soms wachten om de huisarts of hun medisch specialist in het ziekenhuis te raadplegen. Samen willen we patiënten laten weten dat de huisartsen en zorgverleners in het ziekenhuis ook nu veilige en kwalitatief goede zorg leveren. Als ziekenhuis nemen we de benodigde voorzorgsmaatregelen om al onze patiënten veilige zorg te kunnen bieden. Eén van die maatregelen is dat we patiënten, bezoekers en begeleiders bij de hoofdingang vragen of zij klachten hebben. Daarnaast vragen wij patiënten om maximaal 5 minuten voor aanvang van hun afspraak in de wachtkamer te zijn, zodat we het aantal mensen in onze wachtruimtes kunnen beperken.