Over Ons

Geschiedenis van Urologie Delft

Urologische ingrepen werden heel lang door chirurgen uitgevoerd, en specialisatie ontstond geleidelijk. De urologie is ruim 100 jaar terug ontstaan als een nieuw specialisme uit de Heelkunde en Dermatologie op 14 maart 1908. Vooral toen de endoscopische operaties hun voordeel toonden ging het sneller.

De stad Delft had indertijd 3 verschillende ziekenhuizen. Het Oude en Nieuwe Gasthuis, het oudste ziekenhuis van Nederland, ook wel  het stadsziekenhuis genoemd, het Bethel ziekenhuis, van protestants christelijke signatuur en het St. Hippolytus ziekenhuis, van katholieke origine.

Alleen het St.Hippolytus had een vrouwelijke uroloog, solitair werkend, mevr. Carlie Lorch, een van de eerste vrouwelijke urologen in Nederland, opgeleid door Prof. Piet Boer. De andere vrouwelijke uroloog was Lies Post, werkzaam in de V.U in Amsterdam. Zij beide waren de eerste vrouwelijke urologen in Nederland. De urologie in de andere Delftse ziekenhuizen werd als vanouds beoefend door de algemeen chirurgen (Maaier, Broodman en Verschuyl).  Gezien de grote protestants christelijke populatie, besloot de chirurgische maatschap van het Bethel ziekenhuis een van hun leden een urologische opleiding te laten volgen in het toenmalige Wilhelmina gasthuis in Amsterdam. Dr. Phillip Gallas volgde deze opleiding van 1974 tot 1975 en na 1 jaar werd hij ingeschreven in het specialisten register als uroloog. Hij had tijdens zijn opleiding bij Prof. ten Kate in Amsterdam Bert Welling leren kennen die in 1976 zich bij de maatschap chirurgie voegde.

Gallas en Welling dienden voornamelijk de urologie in het Bethel ziekenhuis verder te ontwikkelen en uit te breiden. Ook het O.N.G. kreeg in toenemende mate grotere interesse voor de urologie en vroegen Gallas en Welling ook daar  de urologie te ontwikkelen. Het Diaconessenhuis in Voorburg wilde niet achterblijven en besloot ook mee te profiteren van de nieuwe methodes in de urologie en ook hier werd geleidelijk aan een urologische praktijk opgebouwd. Bij deze praktijk hoorde toen ook een buitenpoli in Zoetermeer.

Mevr. Carlie Lorch besloot in 1981 haar praktijk in het St. Hippolytus neer te leggen. Welling en Gallas zijn toen gevraagd deze urologische praktijk voort te zetten mits zij zich afscheidden van de chirurgen groep in het Bethel.

Op 1 januari 1981 scheidden Gallas en Welling zich af en legden zij de basis voor de urologische maatschap Delft en Voorburg. Deze tweemans maatschap werd op 1 oktober 1984 uitgebreid met Hans de Wall.

Het was de eerste specialistengroep die een samenwerkingsverband in alle 3 lokaties had. Veel later zijn al deze ziekenhuizen gefuseerd tot de huidige Reinier de Graaf Groep.

Toen Gallas ziek werd is hij in 1987 vervangen door Jacques Bogdanowicz. In de jaren daarna is de groep verder uitgebreid en hebben zich meerdere wissels voorgedaan die tot de huidige samenstelling geleid heeft.

Samenstelling maatschap in de loop der jaren

  • Gallas (van 1981 tot 1987)
  • Welling (van 1981 tot 2003)
  • De Wall (van 1984 tot 2009)
  • Tegelaar (van 2000 tot 2007)
  • Groenendijk (2004 tot 2011)
  • Jacques Bogdanowicz (1987 tot 2013)

Huidige urologen

Persoonlijke bijscholing, ontwikkeling en samenwerking

Jaarlijkse volgen we urologische (internationale) bijscholingen voor de diverse aandachtsgebieden om op de hoogte te zijn van de nieuwste technieken en behandelingen. Naast de patiëntgebonden werkzaamheden zijn we ervan overtuigd dat een goede onderlinge samenwerking tussen de urologen een goede invloed heeft op het functioneren van de maatschap urologie en derhalve ook op de patiënten zorg. Daarom hechten we belang aan regelmatige vergaderingen maar ook een jaarlijks team weekend waarbij we aandacht hebben voor de persoonlijke ontwikkelingen, onderlinge samenwerking en aandachtspunten voor verbeteringen op de werkvloer.