Aandoeningen

We hebben binnen onze maatschap verschillende aandachtsgebieden ontwikkeld zodat u behandeld en geopereerd wordt door urologen met ruime ervaring.

Een groot deel van de ziektebeelden en operaties worden zodanig veel verricht dat alle urologen daarin gespecialiseerd zijn.

Echter bijvoorbeeld gecompliceerdere blaaskanker operaties, robotoperaties en laparoscopie (de zogenaamde kijkoperaties) maar ook incontinentie operaties worden bij ons door een beperkt aantal urologen gedaan om u optimale zorg te verstrekken.