Nieuwe Uroloog

Per 1 augustus 2019 is dokter Werdmölder toegetreden tot de vakgroep Urologie.