Nieuws November 2013

  • Zwangerschapsverlof dokter Stuurman-Wieringa

Per 15 november is dokter van Loopik werkzaam zijn als chef de clinique.
Zij zal vanaf 1 december de werkzaamheden van dokter Stuurman-Wieringa overnemen in verband met haar zwangerschapsverlof.

  • Pensionering dokter Bogdanowicz

Aan het einde van het jaar zullen we afscheid nemen van dokter Bogdanowicz i.v.m. zijn pensionering. Zijn werkzaamheden worden overgenomen door dokter De Kemp.

  • Menzis Predikaat Topzorg

De Urologie van het Reinier de Graaf is een van de 16 ziekenhuizen in Nederland die een ‘TopZorg predikaat prostaatkankerbehandeling’ heeft ontvangen van zorgverzekeraar Menzis.
De nadruk bij TopZorg ligt op de wensen en eisen die patiënten hebben aan de zorg die ze krijgen. Zo kunnen patiënten in een TopZorg ziekenhuis binnen tien werkdagen terecht voor een afspraak met de uroloog. Ook is er minimaal één in prostaatkanker gespecialiseerde verpleegkundige werkzaam die patiënten adviseert en begeleidt gedurende de behandeling.

  • Succesvolle informatie avond prostaatkanker

Op 30 september 2013 heeft onder leiding van dr. van der Hoeven een fraaie informatieavond over prostaatkanker plaatsgevonden. Tijdens deze drukbezochte informatiebijeenkomst van de afdeling Urologie van Reinier de Graaf, de afdeling Radiotherapie van het Reinier de Graaf en de Prostaatkankerstichting zijn de symptomen, behandeling en de psychische begeleiding van prostaatkanker aan bod gekomen. Na afloop was er ruimte voor vragen en een informatiestand van de Prostaatkankerstichting en mogelijkheid tot lotgenotencontact. In verband met het hoge aantal aanmeldingen wordt mogelijk een tweede avond georganiseerd.