Prostaat

Stageringslymfadenectomie

Wanneer doen we deze operatie?
Voorafgaand aan een geplande bestraling van de prostaat als kans op uitzaaiingen groter wordt geschat dan 15%

Wat zijn de voordelen van deze operatie?
Er wordt een goed beeld van de klierstatus verkregen, veel klieren kunnen zo worden verwijderd

Hoe gaat de operatie in zijn werk?
Middels een snede in de onderbuik worden de klieren bereikt en verwijderd.

Hoelang blijf ik in het ziekenhuis?
Gemiddeld bent u 4 dagen in het ziekenhuis.

Welke uroloog doet deze operatie?
De urologen Van der Hoeven, Ausems en Nieuwkamer.

Wanneer krijg ik de uitslag van de operatie?
De uitslag van het verwijderde weefsel is na 1 week beschikbaar.

U kunt hier de patiëntenfolder downloaden

Plaatsen van goudmarkers voor radiotherapie

Wanneer doen we deze operatie?
Deze markers worden geplaatst in het kader van uitwendige bestraling om de contouren van de prostaat nauwkeurig aan te geven.

Wat zijn de voordelen van deze operatie?
Het is een operatie die ongeveer 10 minuten duurt en waarvan u snel hersteld bent.

Hoe gaat de operatie in zijn werk?
Onder een korte narcose worden begeleid door echo 4 gouden markers op vaste posities in de prostaat geplaatst

Hoelang blijf ik in het ziekenhuis?
De operatie wordt verricht in dagbehandeling en meestal verlaat u na enkele uren weer het ziekenhuis.

Welke uroloog doet deze operatie?
Dokter Van Loopik en Stuurman-Wieringa verrichten deze operatie.

Welke afspraken krijg ik na de operatie?
U krijgt de afspraak bij de radiotherapeut. Hij gebruikt deze markers om het bestralingsapparaat optimaal te richten zodat een optimale dosering op de prostaattumor en minimaal op het gezonde weefsel kan worden bestraald.

U kunt hier de patiëntenfolder downloaden

Radicale Robot geassisteerde Laparoscopische Prostatectomie (RARP)

Hoe gaat de operatie in zijn werk?
Een totale prostaatverwijdering (radicale prostatectomie) is een operatie waarbij de uroloog uw hele prostaat en weefsel daaromheen samen met de zaadblaasjes wegneemt. Een radicale prostatectomie is een in opzet genezende behandeling. Dit betekent dat het als doel heeft om genezing te bereiken. Tijdens de operatie wordt de hele prostaat, inclusief zaadblaasjes verwijderd. Soms worden uw lymfklieren in de omgeving van de prostaat ook verwijderd. Ook wordt het deel van uw plasbuis verwijderd dat door uw prostaat loopt. Uw zenuwen worden indien mogelijk gespaard. We maken bij de procedure gebruik van de Da Vinci Robot. Bij Da Vinci Robotchirurgie opereert de uroloog via een aantal kleine sneetjes in de buikwand en brengt vervolgens een kijkinstrument (laparoscoop) in. Doordat via een aantal kleine sneetjes wordt geopereerd is uw herstel in het algemeen sneller dan indien dit via een grote snede wordt gedaan. Het operatiegebied kan sterk vergroot van dichtbij worden bekeken en er kan onder goed zicht en met gebruik van trillingsvrije en beweeglijke instrumenten worden geopereerd.
Patiënten uit het Reinier de Graaf, HAGA ziekenhuis en het Langeland ziekenhuis worden in één centrum in Delft geopereerd.

Hoe lang blijf ik in het ziekenhuis?
Gemiddeld bent u 2-4 dagen in het ziekenhuis.

Welke urologen doen deze operatie?

De urologen Van der Hoeven en Tijsterman verrichten deze procedure.

Wanneer krijg ik de uitslag van de operatie?

De uitslag van het verwijderde weefsel is na 1 week beschikbaar.

Voor de volledige folder klik hier