De Praktijk

Algemeen

Tijdens uw eerste bezoek aan de polikliniek bezoek maken we samen met u een behandelplan. Dit plan bestaat meestal uit het voorschrijven van medicatie, verdere onderzoeken of eventueel een operatie. We verrichten zo nodig poliklinisch blaasonderzoeken en prostaatonderzoeken. Ook wordt eventueel door de radioloog aanvullende foto’s gemaakt.

Belangrijk

In bepaalde gevallen komt u in aanmerking voor een gespecialiseerd spreekuur. Wanneer u te maken heeft met:

  • Een acuut urologisch probleem: dan maken we dezelfde dag nog tijd voor u vrij
  • Verdenking op een kwaadaardigheid: dan willen we u graag binnen 24-48 uur zien
  • Ongewenst urineverlies: u krijgt een afspraak op een gespecialiseerd bekkenbodem/urogynaecologisch spreekuur. Van tevoren krijgt u een vragenlijst toegestuurd die u ingevuld meeneemt bij uw bezoek.
  • Er is een gespecialiseerd spreekuur voor patiënten met MS.
  • Eind 2019 start er een gespecialiseerd seksuologisch spreekuur.

 Attendeer uw huisarts zo nodig op deze spreekuren.

Oncologische urologische zorg binnen het RdGG

Patiënten met een verhoogd PSA en/of verdenking prostaatkanker kunnen verwezen worden naar het Reinier HAGA Prostaatkankercentrum.

Op de polikliniek urologie werken we met drie gespecialiseerde verpleegkundigen voor de snelle analyse en begeleiding van mensen die verdacht worden van een urologische kwaadaardigheid. Dit heet Triagepoli.
Als uw huisarts u verdenkt van een kwaadaardigheid kan hij u rechtstreeks op deze Triagepoli aanmelden. Dit doet hij wanneer u bijvoorbeeld zichtbaar bloed plast, u een bij toeval met echo gevonden zwelling op de nier heeft of een verdachte afwijking in de balzak heeft.
Karin van Breemen, Anja Ladenberg en Yvonne Bernards zijn gespecialiseerd in de opvang van patiënten met deze ziektebeelden. Zij werken volgens vaste protocollen en in nauwe samenspraak met de urologen zetten zij de analyse in gang. U kunt hier binnen 2 werkdagen op verwijzing van de huisarts terecht voor het eerste bezoek.
Dit sneltraject bestaat sinds 2007 en heeft geresulteerd bespoediging van de tijd tot diagnose en een eventuele behandeling. Ook voor patiënten die uiteindelijk geen kwaadaardigheid blijken te hebben geeft dit een enorme verkorting van de vervelende periode van onzekerheid. Omdat Anja geregistreerd psychologe is, kan zei u indien nodig begeleiding in de vorm van psychologische hulp bieden.