Wetenswaardigheden

Incontinentie

Al in 2006 heeft een onderzoek van de consumentenbond de behandeling van incontinentie en verzakking in de Reinier de Graaf Groep landelijk gezien met een vierde plaats beoordeeld. In Zuid-Holland werd het urogynaecologisch spreekuur van de Reinier de Graaf Groep zelfs het best gewaardeerd.

Inmiddels is er een intensieve samenwerking met urologen en gynaecologen uit het HAGA en Langeland ziekenhuis. Hierin wordt de structuur van de spreekuren afgestemd en geoptimaliseerd. Regelmatig overleg vindt plaats waarbij naast wetenschappelijk nascholing ook patiënten met complexe problematiek worden besproken.

Oncologische zorg

In Nederland is er een landelijke eis dat er in een ziekenhuis minimaal 20 grote blaasoperaties per jaar moeten worden verricht voor een vergunning. Om te voldoen aan deze eis werken we samen met het HAGA ziekenhuis. We verrichten deze operatie altijd met twee urologen zodat u zeker weet dat er een goed op elkaar ingespeeld team u opereert. Vanaf 2016 wordt er in het Reinier de Graaf een DaVinci robot geplaatst voor nier- en prostaatkanker operaties.

Prostaatkankerzorg is ondergebracht in het Reinier HAGA Prostaatkankercentrum. Als eerste in Nederland zijn we gestart met de Neurosafe procedure bij de Robot geassisteerde behandeling van prostaatkanker. Bij deze procedure wordt er gekeken of het verantwoord is de zenuwbundel voor de erectie te sparen. Dit wordt gedaan door middel van vriescoupes (direct weefselonderzoek) bij gunstige tumorkarakteristieken tijdens de operatie.

Maatschappelijke betrokkenheid

Onze vakgroep is al jaren lang actief betrokken bij de verbetering van de urologische zorg en medische training in onder andere Ghana maar ook in Tanzania. Alle urologen zijn actief in Afrika en oud Reinier de Graaf uroloog Hans de Wall is woonachtig in Ghana en heeft daar inmiddels zijn eigen ziekenhuis gerealiseerd.

Een aantal malen per jaar worden afgekeurde producten of producten die niet meer bruikbaar zijn verscheept naar Ghana. Hier wordt dankbaar gebruik gemaakt van materialen. De maatschap hecht belang aan het bewustzijn van het hergebruik van materialen en zal zich ook de komende jaren hiervoor inzetten.

De vakgroep Urologie vervult naast de dagelijkse werkzaamheden op de verschillende locaties van de Reinier de Graaf groep ook consulentschappen bij het Westerhonk. Een centrum voor zorgverlening aan mensen met een verstandelijke handicap in Monster.