Blaaskanker

Wat doet de blaas?

De nieren reguleren de vocht en zouthuishouding in het lichaam en filtreren afvalstoffen waardoor urine wordt geproduceerd. Vervolgens komt de urine via de urineleiders in de blaas terecht en wordt uiteindelijk uitgeplast via de plasbuis. De nieren, urineleiders, blaas en plasbuis vormen samen de urinewegen. De urinewegen zijn vanaf de nieren aan de binnenzijde bekleed met slijmvlies, het urotheel. De onderliggende laag van de blaas en de urineleider bestaat uit spierweefsel. Door woekering van urotheelcellen kan kwaadaardigheid ontstaan. Deze woekering komt het meest voor in het slijmvlies.

Wat is de oorzaak van blaaskanker?

Er zijn meerdere oorzaken voor een verhoogd risico op blaaskanker. Roken is een van de belangrijkste factoren. Daarnaast kan erfelijkheid een factor zijn.

Hoe vaak komt blaaskanker voor?

Jaarlijks wordt in Nederland bij ongeveer 5.000 mensen blaaskanker vastgesteld. Deze ziekte treft ongeveer viermaal zoveel mannen als vrouwen en vooral mensen boven de zestig. Blaaskanker is de vierde meest voorkomende tumor bij mannen en de achtste bij vrouwen (bron: blaaskanker.nl).

Wat zijn de klachten die u kunt hebben bij blaaskanker?

Een blaastumor hoeft niet altijd klachten te geven. Bloed plassen is een klacht waar u last van kunt krijgen. Dit bloed plassen hoeft verder geen klachten te geven. Soms ziet u het bloed niet maar kan het wel bij een urine onderzoek worden vastgesteld. Eenmalig bloedplassen is al reden voor verder onderzoek. Andere klachten die kunnen voorkomen zijn zeer frequent urineren, pijn in de onderbuik en continue aandrang om te plassen.

Welke kan ik verwachten als ik klachten heb die kunnen wijzen op blaaskanker?

In eerste instantie kijken we uw urine na. Verder onderzoek zal afhankelijk zijn van de aard van uw klachten. Meestal zal het onderzoek bestaan uit beeldvorming van de nieren en de urinewegen. Dit kan gebeuren met een echo van de nieren of een CT scan afhankelijk van de ernst van uw klachten. Ook zal een onderzoek van de blaas worden verricht met een kleine camera via de plasbuis. Door middel van dit onderzoek kan een blaastumor worden geconstateerd. U kunt hier de Cystoscopie folder downloaden.

Wat zijn de behandelingen als bij u een blaastumor is vastgesteld?

Inwendige operatie

Als bij u een blaastumor  is vastgesteld plannen we een operatie op korte termijn. Via de plasbuis wordt de tumor weggeschraapt. In medische termen heet dit transurethrale resectie van de tumor of afgekort TURT. Dit onderzoek vindt plaats op de operatiekamer onder narcose of met een ruggenprik. Na de operatie krijgt u meestal nog een aanvullende blaasspoeling. De dag na de operatie mag u meestal meteen weer naar huis. De weefseluitslag en het verdere beleid krijgt u gemiddeld binnen 7 werkdagen na de operatie op de polikliniek. In de tussentijd kijken we of het weefsel kwaadaardig is en in welke laag de afwijking zit. Als de afwijking niet in de spier groeit en de afwijking tijdens de operatie in het geheel is weggenomen betekent het meestal dat u genezen bent. Wel zal u gedurende meerdere jaren worden gecontroleerd omdat er een kans is dat blaaskanker terugkomt.

Blaasspoelingen

Indien de blaaskanker kenmerken heeft die u een verhoogde kans geven op de ontwikkeling van nieuwe afwijkingen dan krijgt u aanvullende poliklinische blaasspoelingen. Door die spoelingen wordt de kans dat de tumor terugkomt kleiner en mogelijk kan het ook de agressiviteit verminderen.
Er zijn twee varianten van spoelingen namelijk een chemotherapie spoeling (Mitomycine) of een immunotherapie spoeling (BCG spoeling). U kunt hier de patiëntenfolders downloaden.

Verwijderen van de blaas via een open operatie

Wanneer de tumor in de spier groeit zal aanvullende onderzoek en behandeling nodig zijn. Om de uitgebreidheid van de tumor in kaart te brengen wordt een longfoto en CT scan gemaakt. Indien deze foto’s geen aanwijzingen laten zien voor uitzaaiingen zal een operatie nodig zijn waarbij de blaas wordt verwijderd. Ook de omliggende lymfeklieren worden hierbij verwijderd. Als vervanging van de blaas wordt een stuk van de eigen darm gebruikt. Er zijn verschillende mogelijkheden afhankelijk van de mogelijkheden geboden door de tumor, uw leeftijd en uw conditie.

De meest gebruikte techniek is de de aanleg van een stoma waarbij de urine in een zakje op uw buik loopt. Daarnaast zijn ook mogelijkheden om een ‘droog’ stoma aan te leggen waarbij u deze zelf moet legen met een catheter of een nieuwe blaas te maken.

Bestraling

Een andere benadering is uitwendige bestraling. Hierbij wordt van buiten af de tumor bestraald om de kankercellen te vernietigen. Deze techniek wordt gebruikt als u niet fit genoeg bent voor de operatie of waarbij de tumor technisch niet te verwijderen is.

Chemotherapie

Bij uitzaaiingen zal het meestal niet mogelijk zijn om u te genezen maar zal met aanvullende chemotherapie wel gepoogd worden om de kanker af te remmen. Daarnaast zal ook aandacht zijn voor de behandeling van de klachten die kunnen ontstaan door de tumor.